Names related to Raginmund

ANCIENT GERMANIC
Raimund
BASQUE
Erramun
CATALAN
Raimon, Ramon
ENGLISH
Raymond, Raymund
DIMINUTIVES: Ray
FEMININE FORMS: Rae, Raelene, Raelyn, Raelynn, Ramona, Raylene
FINNISH
Raimo, Reima
FRENCH
Raymond
FEMININE FORMS: Raymonde
GERMAN
Raimund, Reimund
FEMININE FORMS: Raimunde
HUNGARIAN
Rajmund
IRISH
Réamann, Redmond, Redmund
ITALIAN
Raimondo
FEMININE FORMS: Raimonda
LATVIAN
Raimonds
LIMBURGISH
Remao
DIMINUTIVES: Mao
LITHUANIAN
Raimondas
POLISH
Rajmund
PORTUGUESE
Raimundo
PORTUGUESE (BRAZILIAN)
Raymundo
ROMANIAN
FEMININE FORMS: Ramona
SLOVENE
Rajmund
SPANISH
Raimundo, Ramón, Raymundo
FEMININE FORMS: Ramona