Names related to Shereen

SHIRIN   f
Persian
SHEREEN   f
Persian
(variant transcription)
SHIREEN   f
Persian
(variant transcription)
Turkish
ŞIRIN   f
Kurdish