Namesakes for Sophronius

Saints: 1 saint
      Saint Sophronius   550-639