Namesakes for Tina

Emmy Award Winners: 1 actress
      (actress) Tina Fey   2008   30 Rock  
Notable Actors and Actresses: 1 actress, 1 comedian/actress
      Tina Fey   1970-  
      Tina Majorino   1985-  
Notable Athletes: 1 basketball, 1 skiing
      (skiing) Tina Maze   1983-  
      (basketball) Tina Charles   1988-  
Notable Musicians: 1 musician
      Tina Turner   1939-   soul  
Olympic Medalists: 2 gold, 1 gold/silver, 1 silver, 1 silver/gold
      (silver) Tina Gustafsson   1980   swimming - 4x100 m freestyle relay  
      (gold) Tina Thompson   2004; 2008   basketball  
      (gold/silver) Tina Dietze   2012   canoe sprint  
      (gold) Tina Charles   2012   basketball  
      (silver/gold) Tina Maze   2010; 2014   alpine skiing  
Title Characters: 2 songs, 1 book
      (book) Tina   1988   El despertar de Tina  
      (song) Tina   2007   Tina  
      (song) Tina   2013   Don't Talk About Him, Tina