Tova
NamePopularity
There are multiple entries for Tova.
TOVA (1)   f   Hebrew
TOVA (2)   f   Swedish