Tova
NamePopularity

There are multiple entries for Tova.

TOVA (1)   f   Hebrew
TOVA (2)   f   Swedish