Ulvi
NameName Days

Name days for Ulvi

Estonia: January 26

Name days for Ülvi

Estonia: February 19

Learn about name days.