Valli
NameNamesakesName DaysRatings
Name days for Valli
 Estonia: May 1

Learn about name days.