Zaklina
NameName Days

Name days for Żaklina

Poland: February 8

Learn about name days.