Meaning/History
Usage
Pronunciation
Famous Bearer
Personal Impression
Other
1
Pronounced as "Z:bee-nek".
Samantha Carter  12/4/2015
2
Famous bearers:
Zbyněk Baladrán, Czech author, visual artist and curator
Zbyněk Buchta, Czech architect, web developer and musician
Zbyněk Drda, Czech singer
Zbyněk Frolík, Czech engineer
RNDr. Zbyněk Hrkal, DrSc, Czech scientist
Zbyněk Hejda, Czech poet, essayist and translator
Zbyněk Honzík, Czech actor and assistant director
Zbyněk Irgl, Czech ice hockey player
Zbyněk Joza, Czech football player
Zbyněk Löbl, Czech-Jewish medicine doctor
Zbyněk Michálek, Czech ice hockey player
Zbyněk Merunka, Czech moderator
Zbyněk Malenovský, scientist
Zbyněk Paďourek, musician
Doc. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc., Czech scientist
Zbyněk Raida, Czech engineer
Zbyněk Stanjura, Czech engineer and politician
Doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc., Czech scientist
Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., Czech psychotherapist
Zbinek Zajíc of Hasenburg
Zbyněk Zeman, British historian
Meg_Simpson  12/11/2011

Comments are left by users of this website. They are not checked for accuracy.

Add a Comment