Related Name Tree for Zenovia

Names that are related to ZENOVIA, in the family of ZENOBIOS / ZEUS:

ZEUS   m
Greek Mythology
Ancient Greek
(via meaning)
ZENOBIA   f
Ancient Greek
ZENOVIA   f
Greek
ZINOVIA   f
Greek
Russian
ZINOVIY   m
Russian