Name Days for Grete

Name days for GRETE:
 Estonia: July 13