Name Days for Liisi

Name days for LIISI:
 Estonia: November 19