Name Days for Tahti

Name days for TÄHTI:
 Estonia: October 19