Name Days for Tero

Name days for TERO:
 Finland: April 10