Name Days for Toivo

Name days for TÕIVO:
 Estonia: June 4

Name days for TOIVO:
 Estonia: June 4
 Finland: June 4