Chinese Emperors

This list is comprised of Chinese Emperors (皇帝 Huangdi). Emperors from the Qin, Han, Xin, Jin, Sui, Tang, Song, Yuan, Ming and Qing dynasties are included. There are gaps during periods when China was not unified.

Kingdoms in northern China were conquered and united under King Zheng of Qin in the 3rd century BC. He became known as Shi Huangdi, which can be translated as "the first emperor". The last emperor, Puyi, abdicated in 1912, when the Republic of China was formed.

Display      more options...
NameHistorical NameYears
Liu AoCheng of Han33-7 BC
Liu BangGao of Han202-195 BC
Liu BaoShun of Han125-144
Liu BianShao of Han189
Liu BingChong of Han144-145
Zhao BingBing of Song1278-1279
Liu BingyiXuan of Han74-49 BC
Buyantu KhanBuyantu Khan1311-1320
Li ChanWuzong of Tang840-846
Zhu ChangluoTaichang1620
Liu CheWu of Han141-87 BC
Li ChenXuānzong of Tang846-859
Sima ChiHuai of Jin307-311
Li ChongmaoShang of Tang710
Li ChunXianzong of Tang805-820
Li CuiYizong of Tang859-873
Liu DaZhang of Han75-88
Li DanRuizong of Tang684-690; 710-712
Sima DanMu of Jin344-361
Sima DewenGong of Jin419-420
Sima DezongAn of Jin396-403; 404-419
Zhu DiYongle1402-1424
Zhao DunGuangzong of Song1189-1194
Aixin Jueluo FulinShunzhi1644-1661
Liu FulingZhao of Han87-74 BC
Zhu GaochiHongxi1424
Gegeen KhanGegeen Khan1320-1323
Liu GongQianshao of Han188-184 BC
Zhao GouGaozong of Song1127-1162
Yang GuangYang of Sui604-618
Zhao GuangyiTaizong of Song976-997
Li HanWenzong of Tang827-840
Li HengMuzong of Tang820-824
Li HengSuzong of Tang756-762
Liu HengWen of Han180-157 BC
Zhao HengZhenzong of Song997-1022
Liu HongHoushao of Han184-180 BC
Liu HongLing of Han168-189
Aixin Jueluo HongliQianlong1735-1796
Zhu HoucongJiajing1521-1567
Zhu HouzhaoZhengde1505-1521
Liu HuAn of Han106-125
Zhao HuanQinzong of Song1126-1127
Ying HuhaiHuhai "Qin Er Shi"210-207 BC
Jayaatu KhanJayaatu Khan1328-1329; 1329-1332
Zhao JiHuizong of Song1100-1126
Yang JianWen of Sui581-604
Zhu JianjunChenghua1464-1487
Liu KanPing of Han1 BC-6
Khutughtu KhanKhutughtu Khan1329
Zhao KuangyinTaizu of Song960-976
Kublai KhanKublai Khan1279-1294
Külüg KhanKülüg Khan1307-1311
Li KuoDezong of Tang779-805
Zhao KuoNingzong of Song1194-1224
Liu LongShang of Han105-106
Li LongjiXuanzong of Tang712-756
Sima LunSima Lun301
Wang MangWang Mang9-23
Zhao MengqiDuzong of Song1264-1274
Aixin Jueluo MianningDaoguang1820-1850
Sima PiAi of Jin361-365
Aixin Jueluo PuyiXuantong1908-1912
Liu QiJing of Han157-141 BC
Zhu QiyuJingtai1449-1457
Zhu QizhenZhu Qizhen1435-1449; 1457-1464
Ragibagh KhanRagibagh Khan1328
Rinchinbal KhanRinchinbal Khan1332
Sima RuiYuan of Jin318-323
Sima ShaoMing of Jin323-325
Zhao ShenXiaozong of Song1162-1189
Liu ShiYuan of Han49-33 BC
Zhao ShiDuanzong of Song1276-1278
Li ShiminTaizong of Tang626-649
Li SongShunzong of Tang805
Temür KhanTemür Khan1294-1307
Toghon Temür KhanToghon Temür Khan1333-1370
Li XianZhongzong of Tang684; 705-710
Zhao XianGong of Song1274-1276
Liu XieXian of Han189-220
Liu XinAi of Han7-1 BC
Xiong XinYi of Chu206 BC
Liu XiuGuangwu of Han25-57
Zhao XuShenzong of Song1067-1085
Zhao XuZhezong of Song1085-1100
Huan XuanHuan Xuan403-404
Li XuanXizong of Tang873-888
Liu XuanShenggong23-25
Aixin Jueluo XuanyeKangxi1661-1722
Sima YanCheng of Jin325-342
Sima YanWu of Jin280-290
Liu YangMing of Han57-75
Sima YaoXiaowu of Jin372-396
Li YeZhaozong of Tang888-900; 901-904
Sima YeMin of Jin313-316
Yesün Temür KhanYesün Temür Khan1323-1328
Sima YiFei of Jin365-372
Zhu YijunWanli1572-1620
Liu YingHui of Han195-188 BC
Liu YingRuzi of Han6-9
Aixin Jueluo YinzhenYongzheng1722-1735
Aixin Jueluo YizhuXianfeng1850-1861
Aixin Jueluo YongyanJiaqing1796-1820
Zhu YouchengHongzhi1487-1505
Zhu YoujianChongzhen1627-1644
Zhu YouxiaoTianqi1620-1627
Li YuDaizong of Tang762-779
Li YuLi Yu900-901
Sima YuJianwen of Jin372
Xiang YuXiang Yu206-202 BC
Li YuanGaozu of Tang618-626
Zhu YuanzhangHongwu1368-1398
Sima YueKang of Jin342-344
Zhao YunLizong of Song1224-1264
Zhu YunwenJianwen1398-1402
Aixin Jueluo ZaichunTongzhi1861-1875
Zhu ZaihouLongqing1567-1572
Aixin Jueluo ZaitianGuangxu1875-1908
Li ZhanJingzong of Tang824-827
Zhu ZhanjiXuande1425-1435
Liu ZhaoHe of Han88-105
Wu ZhaoWu Zetian690-705
Zhao ZhenRenzong of Song1022-1063
Ying ZhengZhao Zheng "Qin Shi Huang"220-210 BC
Li ZhiGaozong of Tang649-683
Liu ZhiHuan of Han146-168
Sima ZhongHui of Jin290-301; 301-307
ZiyingZiying207 BC
Zhao ZongshiYingzong of Song1063-1067
Liu ZuanZhi of Han145-146
Li ZuoAi of Tang904-907
131 results