Namesakes for Bibiana

Namesakes for BIBIANA:
  Saints: 1 saint
      Saint Bibiana   ?-363