Namesakes for Charley

Namesakes for CHARLEY:
  Hall-of-Famers: 2 football, 1 baseball
      (baseball) Charles "Chief" Bender (a.k.a. Charley)   1953  
      (football) Charley Trippi   1968  
      (football) Charley Taylor   1984  

  Hurricanes and Tropical Storms: 4 hurricanes, 1 storm
      Hurricane Charley   1980  
      Hurricane Charley   1986  
      Hurricane Charley   1992  
      Storm Charley   1998  
      Hurricane Charley   2004  

  Notable Athletes: 2 football, 1 baseball
      (baseball) Charles "Chief" Bender (a.k.a. Charley)   1884-1954  
      (football) Charley Trippi   1921-  
      (football) Charley Taylor   1941-