Namesakes for Cormac

Namesakes for CORMAC:
  Harry Potter Characters: 1 character
      Cormac McLaggen  

  Irish High Kings: 1 king
      King Cormac Ulfhada Mac Airt   254-277  

  Notable Writers: 1 author
      Cormac McCarthy   1933-  

  Pulitzer Award Winners: 1 winner
      Cormac McCarthy   2007   The Road  

  Saints: 1 saint
      Saint Cormac mac Cuilennáin   ?-908