Namesakes for Eudocia

Namesakes for EUDOCIA:
  Saints: 1 saint
      Saint Eudokia of Heliopolis (a.k.a. Eudocia)   ?-107