Namesakes for Ezra

Namesakes for EZRA:
  Biblical Characters: 3 characters
      Ezra   Neh. 12:1  
      Ezra   Ezra 7:1  
      Ezra   1 Chr. 4:17  

  Notable Writers: 1 poet
      Ezra Pound   1885-1972