Namesakes for Fay

Namesakes for FAY:
  Hurricanes and Tropical Storms: 2 storms
      Storm Fay   2002  
      Storm Fay   2008  

  Notable Actors and Actresses: 1 actress
      Fay Bainter   1893-1968  

  Oscar Award Winners: 1 actress
      (actress) Fay Bainter   1938   Jezebel