Namesakes for Gislenus

Namesakes for GISLENUS:
  Saints: 1 saint
      Saint Ghislain (a.k.a. Gislenus)   ?-680