Namesakes for Honorata

Namesakes for HONORATA:
  Saints: 1 saint
      Saint Honorata   ?-500