Namesakes for Honorina

Namesakes for HONORINA:
  Saints: 1 saint
      Saint Honorina   ?-303