Namesakes for Melchor

Namesakes for MELCHOR:
  Saints: 1 saint
      Saint Melchor Garcia Sampedro   1821-1858