Namesakes for Nathan

Namesakes for NATHAN:
  Biblical Characters: 6 characters
      Nathan   (m)   2 Sam. 12:1  
      Nathan   (m)   2 Sam. 5:14  
      Nathan   (m)   2 Sam. 23:36  
      Nathan   (m)   1 Chr. 2:36  
      Nathan   (m)   Ezra 8:16  
      Nathan   (m)   Ezra 10:39  

  Nobel Prize Winners: 1 peace
      (peace) Nathan Söderblom   1930  

  Notable Actors and Actresses: 2 actors
      Nathan Lane   1956-  
      Nathan Fillion   1971-