Namesakes for Sabina

Namesakes for SABINA:
  Saints: 1 saint
      Saint Sabina   ?-127