Namesakes for Tina

Namesakes for TINA:
  Emmy Award Winners: 1 actress
      (actress) Tina Fey   2008   30 Rock  

  Notable Actors and Actresses: 1 actress
      Tina Fey   1970-  

  Notable Musicians: 1 musician
      Tina Turner   1939-   rock