Namesakes for Walburga

Namesakes for WALBURGA:
  Saints: 1 saint
      Saint Walburga   710-779