Namesakes for Zeta

Namesakes for ZETA:
  Notable Actors and Actresses: 1 actress
      Catherine Zeta-Jones (a.k.a. Zeta)   1969-  

  Notable Athletes: 1 boxing
      (boxing) Zeta Celestino Oliveros Gorres   1982-  

  Oscar Award Winners: 1 actress
      (actress) Catherine Zeta-Jones (a.k.a. Zeta)   2002   Chicago