TABS's Personal Name Lists

Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 111 names on TABS's personal name list.
Name M/F Comment Rating
ADELAIDE   f   
ADERYN   f   
AISLIN   f   
ALYCE   f   
ALYS   f   
ANNELIE   f  nn. for Anneliese 
ANNELIESE   f   
ANSLEY   f   
ARISTON   m   
ARTHUR   m   
AURORA   f   
AVALON   f   
BRAM   m   
BRIAR   f   
CAIRO   m   
CALANTHE   f   
CALEB   m   
CALISTA   f   
CAMILLE   f & m   
CECILIA   f   
CLAIRE   f   
CLARK   m   
CLAYTON   m   
CLEMENTINE   f   
CONAN   m   
CORA   f  nn. for Coralie 
CORALIE   f   
CORDELIA   f   
DASHIELL   m   
DELPHIA   f   
DRAKE   m   
DRAVEN   m   
ERASMUS   m   
EVREN   m & f   
EZEKIEL   m   
FARAH   f   
FELIX   m   
FIONA   f   
GARRETT   m   
GERARD   m   
GIDEON   m   
HALE (2)   m   
HARLEY   f  mn. only 
IMOGEN   f   
IRELAND   f   
ISLA   f   
JAIR   m   
JASPER   m   
JOELLE   f   
JOHANNES   m   
JULIET   f   
KARSTEN   m   
KILLIAN   m   
KLAUS   m   
LOGAN   m   
LOUIS   m   
LUCAN   m   
LUCAS   m   
LUCIA   f   
LUCY   f   
LUNA   f   
LUNED   f   
MAGNUS   m   
MANNIX   m   
MATILDA   f   
MAXINE   f   
MILENA   f   
MORA   f   
MURDOCH   m   
NATALIE   f   
NOVA   f   
NYX   f   
OPHELIA   f   
PHELAN   m   
RAINE   f & m   
REGINALD   m   
RHETT   m   
RÓNÁN   m  declared next boy's name! Ronan Hawthorne Gerard 
ROSALIE   f   
RUNE   m   
RUPERT   m   
SÉAMUS   m   
STELLA   f   
TADHG   m   
TALIA   f   
TALON   m   
TANSY   f   
TAVISH   m   
TENNYSON   m   
TESSA   f   
THANE   m   
THOMAS   m   
TORIN   m   
TROY   m   
VERA (1)   f   
VERCINGETORIX   m   
VERITY   f   
VICTORIA   f   
VITTORIA   f   
VOLKER   m   
WARREN   m   
WINDSOR   m   
WINIFRED   f   
WINTER   f   
XANTHE   f   
YALE   m   
ZANE   m   
ZARA (1)   f   
ZEKE   m  nn. for Ezekiel 
ZOEY   f   
ZORA   f