lucyskydiamonds's Personal Name Lists

Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 161 names on lucyskydiamonds's personal name list.
Name M/F Rating
ALAN   m
ALOISIA   f
AMARYLLIS   f
ANASTASIA   f
ANGUS   m
ANTHONY   m
APOLLINE   f
ASUNCIÓN   f
AUGUST   m
AVRIL   f
BELÉN   f
BENJAMIN   m
BONNIE   f
BRAITH   m
BRIAN   m
BRIDGET   f
CECILIA   f
CHRYSANTA   f
CONNOR   m
CORA   f
DOMINIC   m
DOMINIQUE   f & m
DORIS   f
DRISCOLL   m
DULCINEA   f
EIRA (1)   f
ELIZA   f
ELSA   f
EUGENIA   f
EWAN   m
FELICITAS (1)   f
FERN   f
FIACHRA   m
FINN (1)   m
FIONA   f
FLORIAN   m
FRIDA   f
GILLIAN   f
GLORIA   f
GOVANNON   m
GUINEVERE   f
GWEN   f
HADLEY   m
HARRIET   f
HOLDEN   m
HOLLIS   f
HUGO   m
HYACINTH (2)   f
ILONA   f
IMMACULATA   f
IMOGEN   f
IRIS   f
ISAAC   m
ISLA   f
ISLAY   m
ISOBEL   f
JAMES   m
JAMESINA   f
JANE   f
JEMIMA   f
JOCELYN   f
JUDITH   f
JULIUS   m
JUNIPER   f
KENELM   m
LANE   m
LARISA   f
LAURENTINE   f
LEIF   m
LENA   f
LEO   m
LEOCADIA   f
LÍADAN   f
LIESEL   f
LIGEIA   f
LILIAS   f
LINDITA   f
LOMMÁN   m
LORELEI   f
LORRAINE   f
LOUIS   m
LUCIAN   m
LUKA   m
LUMINIȚA   f
LYDIA   f
LYSANDRA   f
MAEVE   f
MAGNOLIA   f
MARGERY   f
MARILYN   f
MARINA   f
MARIS   f
MELANIE   f
MILAGROS   f
MILO   m
MIRABELLE   f
MONICA   f
MORGAN (1)   m & f
MORGAN (2)   f
NAOISE   m
NEIL   m
NELL   f
NIAMH   f
NIEVES   f
NILAM   m
NORA   f
NORMA   f
NOVA   f
NÚRIA   f
OLIVIA   f
OLYMPIA   f
OMEGA   m & f
OSCAR   m
OTTILIE   f
PALLAS (1)   f
PASCAL   m
PASQUALINA   f
PATRICK   m
PENNY   f
PETUNIA   f
PHILIPPA   f
PHINEAS   m
PIROSKA   f
QUINN   m & f
RHONDA   f
RHYS   m
ROBIN   f
ROMY   f
ROSALBA   f
ROSALYN   f
ROSANGELA   f
ROSARIO   f & m
RÓZSA   f
SÉAMUS   m
SIOBHÁN   f
SOPHIA   f
SORREL   f
SUNNIVA   f
SUSANNA   f
TALIA   f
TESNI   f
THAIS   f
THALIA   f
THOMAS   m
THOMASINA   f
UALAN   m
ULYSSES   m
ÚNA   f
URSA   f
UXUE   f
VICTORIA   f
VISITACIÓN   f
WADE   m
WALT   m
WENDY   f
WILHELMINA   f
WILLIAM   m
WINIFRED   f
WINSTON   m
WINTER   f
ZINNIA   f