555jazzy's Personal Name Lists


Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 139 names on 555jazzy's personal name list "girl names".
Name M/F Rating
ALEXANDER   m
ALEXANDRA   f
ALICE   f
ALTHEA   f
AMALIA   f
AMÉLIE   f
ANASTASIA   f
ANDREA (2)   f
ANGÉLICA   f
ANGELICA   f
ANGELIKA   f
ANGELINA   f
ANITA (1)   f
ANNABEL   f
ANNELIESE   f
ARABELLA   f
ARIANE   f
AURORA   f
AVALIESE   f
BEATRIX   f
CASSIA   f
CLAIRE   f
CLEMENTINE   f
CORALINE   f
CORDELIA   f
DASHIELL   m
DIANE   f
DOROTHY   f
EDITH   f
EDWARD   m
ELEANOR   f
ELÉONORE   f
ELLEN (1)   f
ELSA   f
EMILIANA   f
ERIC   m
EVANGELINE   f
EVE   f
FLEUR   f
FLORA   f
FLYNN   m
GABRIELLE   f
GENEVIEVE   f
GRACE   f
GWENDOLEN   f
GWENDOLYN   f
HEIDI   f
HELEN   f
ILSA   f
IRENE   f
IRIS   f
ISAAC   m
ISABEL   f
ISABELLA   f
JEANNIE   f
JOYCE   f
JULIAN   m
JULIANNA   f
JULIE   f
JULIET   f
JULIETTE   f
KAREN (1)   f
KARINA   f
KRISTINA   f
LAYLA   f
LEAH   f
LENA   f
LILIAN   f
LILLIAN   f
LILY   f
LISA   f
LOLA   f
LORENZO   m
LORRAINE   f
LOTTIE   f
LUCILLE   f
LUNA   f
MAIA (1)   f
MAIA (2)   f
MARIA   f
MARIANNE   f
MATILDA   f
MELANIE   f
MILLICENT   f
MIRANDA   f
NATALIA   f
NATHANIEL   m
NICOLE   f
NIKITA (1)   m
NOÈLE   f
OPHELIA   f
ORIANNE   f
ORION   m
PAIGE   f
PALOMA   f
PERSEPHONE   f
PHINEAS   m
PHOEBE   f
RACHEL   f
RHEA   f
RIVER   m
ROBIN   m & f
ROSE   f
ROSEMARY   f
RUTH (1)   f
RYAN   m
SABRINA   f
SCARLETT   f
SEBASTIAN   m
SELENA   f
SERAPHINA   f
SETH (1)   m
SILVIA   f
SOFÍA   f
SONIA   f
STACY   f & m
SUSAN   f
TAMARA   f
TARA (1)   f
TERESA   f
THEODORE   m
URSULA   f
VALERIA   f
VALERIE   f
VERONICA   f
VICTORIA   f
VIOLET   f
WALTER   m
WILL   m
WILLIAM   m
WILLOW   f
WREN   f
WYATT   m
ZAINA   f
ZANE   m
ZAYN   m
ZAYNA   f
ZIA   m
ZORA   f