Marija Luminitsa's Personal Name Lists

Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 354 names on Marija Luminitsa's personal name list.
Name M/F Comment Rating
AARON  m   
ADRIAN  m   
ADRIEN  m   
AGNES  f   
AGNIESZKA  f   
AKAKIOS  m   
ALEXANDER  m   
ALEXANDRA  f   
ALEXIS  m   
ALICE  f  family name 
ALICIA  f   
AMADEO  m   
AMALIA  f   
AMARANTHA  f   
AMÉLIE  f   
AMERIGO  m   
ANASTASIA  f   
ANDREW  m   
ANDROMEDA  f   
ANGELA  f  family name 
ANNA  f  family name 
ANTHONY  m   
ANTIGONE  f   
ANTON  m  family name 
ANTONIA  f   
AOIFE  f   
AONGHUS  m   
ARACELI  f   
ARAS  m   
ARIADNE  f   
ARIANA  f   
ARIEL  m   
ARIELLA  f   
ARTEMIS  f   
ARTHUR  m  family name 
ASHER  m   
ASTRID  f   
ATHANASIA  f   
ATHANASIOS  m   
ATHENA  f   
ATLAS  m   
AUDREY  f   
AUGUST  m   
AURELIA  f   
'AZIZ  m   
ĄŽUOLAS  m   
BALTHAZAR  m   
BARBARA  f  family name 
BARNABAS  m   
BARTHOLOMEW  m   
BARTOLOMEO  m   
BEATA  f   
BEATRICE  f   
BEATRIX  f   
BENJAMIN  m   
BLAŽ  m   
BOŽENA  f   
BRENNA  f   
BRISEIS  f   
BRUNO  m   
BRYONY  f   
CAITRÍONA  f   
CALEB  m   
CALLIRRHOE  f   
CARMEN  f   
CAROLINA  f   
CAROLINE  f   
CECILIA  f   
CELESTE  f   
CHARLES  m  family name 
CHARLOTTE  f   
CHRISTINA  f   
CHRISTINE  f  family name 
CHRISTOPHER  m  family name 
CLARA  f   
CLÉMENTINE  f   
CONSTANCE  f   
CRISTÓBAL  m   
DAMIAN  m   
DANIEL  m  family name 
DANTE  m  family name 
DAPHNE  f   
DARIA  f   
DELIA (1)  f   
DESPOINA  f   
DIANA  f   
DIEGO  m   
DOMINIQUE  m & f   
DOMITILLA  f   
DORIAN  m   
DOROTHEA  f   
DRAGOMIR  m   
EDMUND  m   
EERO  m   
ELEANOR  f   
ELENA  f   
ELIAS  m   
ELIZABETH  f  family name 
EMILIA  f   
ÉTIENNE  m   
EUGENIA  f  family name 
EULALIA  f   
EUPHROSYNE  f   
EVA  f   
EVANGELINE  f   
EVARISTO  m   
EVELINA  f   
EZEKIEL  m   
FELICITY  f   
FELIX  m   
FINOLA  f   
FIONNGHUALA  f   
FIORELLA  f   
FLORINA  f   
FRANCES  f   
FRANCIS  m  family name 
FREDERICK  m   
FREYA  f   
GABRIEL  m   
GALILEA  f   
GALILEO  m   
GENEVIÈVE  f   
GEORGE  m  family name 
GEORGIA  f   
GISELA  f   
GIUSEPPE  m   
GRACE  f  family name 
GREGORY  m  family name 
GUINEVERE  f   
HADRIAN  m   
HEKTOR  m   
HELEN  f   
HELENA  f   
HENRI  m   
HENRY  m  family name 
HERMIONE  f   
HONORA  f   
HUSSEIN  m   
IGNAZIO  m   
ILARIA  f   
IMOGEN  f   
INÉS  f   
INGRID  f   
IOANNES  m   
IRENA  f   
IRENE  f   
IRIS  f   
ISAAC  m   
ISABEL  f   
ISAIAH  m   
ISIDORE  m   
ISLA  f   
ISOLDE  f   
JAMES  m  family name 
JAVIER  m   
JEREMY  m   
JIN  m & f   
JOANNA  f   
JONAS (2)  m   
JOSEPH  m  family name 
JOSÉPHINE  f   
JOSHUA  m   
JULIA  f   
JULIAN  m   
JULIETTE  f   
JUTTA  f   
KALLIOPE  f   
KALLISTA  f   
KARL  m   
KASIMIR  m   
KASSANDRA  f   
KATHERINE  f  family name 
KATICA  f   
KHALIL  m   
KIRILL  m   
KONSTANTINOS  m   
KRISTINA  f   
KYLLIKKI  f   
KYRIAKOS  m   
LĂCRĂMIOARA  f   
LAIMA  f   
LARA (1)  f   
LARISA  f   
LARISSA  f   
LARS  m   
LASSI  m   
LAURA  f  family name 
LAURENCE (1)  m   
LEONARDO  m   
LILIA  f   
LILIANA  f   
LING  f & m   
LINOS  m   
LOUIS  m   
LOUISA  f   
LUCIA  f   
LUCIAN  m   
LUCIANA  f   
LUCIJA  f   
LUCY  f   
LUKAS  m   
LUMINIȚA  f   
MAGDALENA  f   
MAIA (1)  f   
MAIARA  f   
MALACHY  m   
MALAIKA  f   
MARCELLO  m   
MARGARET  f  family name 
MARGARETA  f  family name 
MARIA  f   
MARICA  f   
MARIJA  f  family name 
MARINA  f   
MARIUS  m   
MARK  m  family name 
MASSIMILIANO  m   
MATAS  m   
MATIJA  m  family name 
MATTHEW  m   
MATTHIAS  m   
MAXIMILIAN  m   
MEI (1)  f   
MERCEDES  f   
MERIDIAN  m   
MICHAEL  m   
NADEZHDA  f   
NASIR  m   
NATALIA  f   
NATHANIEL  m   
NESTOR  m   
NEŽA  f   
NICHOLAS  m   
NIKOLAOS  m   
NOEMÍ  f   
NOLA  f  family name 
NOOR (1)  f & m   
OLAMIDE  m & f   
OLIVER  m   
OLIVIA  f   
OLIVIER  m   
OLUWASEYI  f & m   
OLYMPIA  f   
OPHELIA  f   
OSCAR  m   
OZAZIAS  m   
OZIAS  m   
OZIEL  m   
PÁDRAIG  m   
PALOMA  f   
PANAGIOTA  f   
PANAGIOTIS  m   
PATRICIA  f  family name 
PATRICK  m  family name 
PAUL  m  family name 
PENELOPE  f   
PERSEPHONE  f   
PETER  m   
PETRA  f   
PHERENIKE  f   
PHILIP  m  family name 
PHILOMELA  f   
PHILOMENA  f   
PIETRO  m   
QUINN  m   
QUIRINA  f   
QUIRINUS  m   
RAFFAELLO  m   
RAPHAEL  m   
REBECCA  f  family name 
RENATA  f   
RENATO  m   
REX  m   
RHYS  m   
ROGER  m   
ROSALIA  f   
ROWAN  m   
RUDOLF  m  family name 
RUFUS  m   
SABRINA  f   
SALVATORE  m   
SALVATRIX  f   
SAMANTHA  f  family name 
SAMİR  m   
SAMUEL  m   
SANTIAGO  m   
SARA  f   
SÉAMUS  m   
SEBASTIAN  m   
SEIJA  f   
SERAPHINA  f   
SERGIO  m   
SEVERIN  m   
SHARIF  m   
SIMON (1)  m   
SIMONA  f   
SOPHIA  f  family name 
STEPHEN  m   
STYLIANOS  m   
SÜLEYMAN  m   
SUSANNA  f  family name 
SYLVIA  f   
TAMARA  f   
TARJA  f   
TATIANA  f   
TERESA  f   
THALIA  f   
THEODORE  m   
THEODOSIA  f   
THOMAS  m  family name 
TIMOTHY  m   
TOBIAS  m   
TRISTAN  m   
ÚNA  f   
URIAS  m   
URIEL  m   
URSULA  f   
VALENTIN  m   
VERA (1)  f   
VERONICA  f   
VÉRONIQUE  f   
VICTOR  m   
VICTORIA  f   
VIGGO  m   
VINCENT  m   
VIOLETTA  f   
VIVIANA  f   
VLADIMIR  m   
VYTAUTAS  m   
WENCESLAS  m   
WILHELMINA  f   
WILLIAM  m   
WOJCIECH  m   
WOLFGANG  m   
XANTHIPPE  f   
XAVIER  m   
XENIA  f   
XERXES  m   
XOCHITL  f   
YURI (1)  m   
YURI (2)  f   
YVAIN  m   
YVES  m   
YVONNE  f   
ZACHARIAS  m   
ZAHRA  f   
ZAIN  m   
ZERACHIEL  m   
ZHIVKA  f   
ZIYA  m   
ZOE  f   
ZORA  f   
ZORICA  f   
ZULEIKA  f