Marija Luminitsa's Personal Name Lists

Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 350 names on Marija Luminitsa's personal name list.
Name M/F Comment Rating
AARON   m   
ADRIAN   m   
ADRIEN   m   
AGNES   f   
AGNIESZKA   f   
AKAKIOS   m   
ALEXANDER   m   
ALEXANDRA   f   
ALEXIS   m   
ALICE   f  family name 
ALICIA   f   
AMADEO   m   
AMALIA   f   
AMARANTHA   f   
AMÉLIE   f   
AMERIGO   m   
ANASTASIA   f   
ANDREW   m   
ANDROMEDA   f   
ANGELA   f  family name 
ANNA   f  family name 
ANTHONY   m   
ANTIGONE   f   
ANTON   m  family name 
ANTONIA   f   
AOIFE   f   
AONGHUS   m   
ARACELI   f   
ARAS   m   
ARIADNE   f   
ARIANA   f   
ARIEL   m   
ARIELLA   f   
ARTEMIS   f   
ARTHUR   m  family name 
ASHER   m   
ATHANASIA   f   
ATHANASIOS   m   
ATHENA   f   
ATLAS   m   
AUDREY   f   
AUGUST   m   
AURELIA   f   
'AZIZ   m   
ĄŽUOLAS   m   
BALTHAZAR   m   
BARBARA   f  family name 
BARNABAS   m   
BARTHOLOMEW   m   
BARTOLOMEO   m   
BEATA   f   
BEATRICE   f   
BEATRIX   f   
BENJAMIN   m   
BLAŽ   m   
BOŽENA   f   
BRENNA   f   
BRISEIS   f   
BRUNO   m   
BRYONY   f   
CAITRÍONA   f   
CALEB   m   
CALLIRRHOE   f   
CARMEN   f   
CAROLINA   f   
CAROLINE   f   
CECILIA   f   
CELESTE   f   
CHARLES   m  family name 
CHARLOTTE   f   
CHRISTINA   f   
CHRISTINE   f  family name 
CHRISTOPHER   m  family name 
CLARA   f   
CLEMENTINE   f   
CONSTANCE   f   
CRISTÓBAL   m   
DAMIAN   m   
DANIEL   m  family name 
DANTE   m  family name 
DAPHNE   f   
DARIA   f   
DELIA (1)   f   
DESPOINA   f   
DIANA   f   
DIEGO   m   
DOMINIQUE   m & f   
DOMITILLA   f   
DORIAN   m   
DOROTHEA   f   
DRAGOMIR   m   
EDMUND   m   
EERO   m   
ELEANOR   f   
ELENA   f   
ELIAS   m   
ELIZABETH   f  family name 
EMILIA   f   
ÉTIENNE   m   
EUGENIA   f  family name 
EULALIA   f   
EUPHROSYNE   f   
EVA   f   
EVANGELINE   f   
EVARISTO   m   
EVELINA   f   
EZEKIEL   m   
FELICITY   f   
FELIX   m   
FINOLA   f   
FIONNGHUALA   f   
FIORELLA   f   
FLORINA   f   
FRANCES   f   
FRANCIS   m  family name 
FREDERICK   m   
FREYA   f   
GABRIEL   m   
GALILEA   f   
GALILEO   m   
GENEVIÈVE   f   
GEORGE   m   
GEORGIA   f   
GISELA   f   
GIUSEPPE   m   
GRACE   f  family name 
GREGORY   m  family name 
GUINEVERE   f   
HADRIAN   m   
HEKTOR   m   
HELEN   f   
HELENA   f   
HENRI   m   
HENRY   m   
HERMIONE   f   
HONORA   f   
HUSSEIN   m   
IGNAZIO   m   
ILARIA   f   
IMOGEN   f   
INÉS   f   
INGRID   f   
IOANNES   m   
IRENA   f   
IRENE   f   
IRIS   f   
ISAAC   m   
ISABEL   f   
ISAIAH   m   
ISIDORE   m   
ISOLDE   f   
JAMES   m  family name 
JAVIER   m   
JEREMY   m   
JIN (1)   m & f   
JOANNA   f   
JONAS (2)   m   
JOSEPH   m  family name 
JOSÉPHINE   f   
JOSHUA   m   
JULIA   f   
JULIAN   m   
JULIETTE   f   
JUTTA   f   
KALLIOPE   f   
KALLISTA   f   
KARL   m   
KASIMIR   m   
KASSANDRA   f   
KATHERINE   f  family name 
KATICA   f   
KHALIL   m   
KIRILL   m   
KONSTANTINOS   m   
KYLLIKKI   f   
KYRIAKOS   m   
LĂCRĂMIOARA   f   
LAIMA   f   
LARA (1)   f   
LARISA   f   
LARISSA   f   
LARS   m   
LASSI   m   
LAURA   f  family name 
LAURENCE (1)   m   
LEONARDO   m   
LILIA   f   
LILIANA   f   
LING   f & m   
LINOS   m   
LOUIS   m   
LOUISA   f   
LUCIA   f   
LUCIAN   m   
LUCIANA   f   
LUCIJA   f   
LUKAS   m   
LUMINIȚA   f   
MAGDALENA   f   
MAIA (1)   f   
MAIARA   f   
MALACHY   m   
MALAIKA   f   
MARCELLO   m   
MARGARET   f  family name 
MARGARETA   f  family name 
MARIA   f  family name 
MARICA   f   
MARIJA   f   
MARINA   f   
MARIUS   m   
MARK   m  family name 
MASSIMILIANO   m   
MATAS   m   
MATIJA   m  family name 
MATTHEW   m   
MATTHIAS   m   
MAXIMILIAN   m   
MEI (1)   f   
MERCEDES   f   
MERIDIAN   m   
MICHAEL   m   
NADEZHDA   f   
NASIR   m   
NATALIA   f   
NATHANIEL   m   
NESTOR   m   
NEŽA   f   
NICHOLAS   m   
NIKOLAOS   m   
NOEMI   f   
NOEMÍ   f   
NOLA   f  family name 
NOOR (1)   f & m   
OLAMIDE   f   
OLIVER   m   
OLIVIA   f   
OLIVIER   m   
OLUWASEYI   f & m   
OLYMPIA   f   
OPHELIA   f   
OSCAR   m   
OZAZIAS   m   
OZIAS   m   
OZIEL   m   
PÁDRAIG   m   
PALOMA   f   
PANAGIOTA   f   
PANAGIOTIS   m   
PATRICIA   f  family name 
PATRICK   m  family name 
PAUL   m  family name 
PENELOPE   f   
PERSEPHONE   f   
PETER   m   
PETRA   f   
PHERENIKE   f   
PHILIP   m  family name 
PHILOMELA   f   
PHILOMENA   f   
PIETRO   m   
QUINN   m   
QUIRINA   f   
QUIRINUS   m   
RAFFAELLO   m   
RAPHAEL   m   
REBECCA   f   
RENATA   f   
RENATO   m   
REX   m   
RHYS   m   
ROGER   m   
ROSALIA   f   
ROWAN   m   
RUDOLF   m  family name 
RUFUS   m   
SABRINA   f   
SALVATORE   m   
SALVATRIX   f   
SAMANTHA   f  family name 
SAMİR   m   
SAMUEL   m   
SANTIAGO   m   
SARA   f   
SÉAMUS   m   
SEBASTIAN   m   
SEIJA   f   
SERAPHINA   f   
SERGIO   m   
SEVERIN   m   
SHARIF   m   
SIMON   m   
SIMONA   f   
SOPHIA   f  family name 
STEPHEN   m   
STYLIANOS   m   
SÜLEYMAN   m   
SUSANNA   f  family name 
SYLVIA   f   
TAMARA   f   
TARJA   f   
TATIANA   f   
TERESA   f   
THALIA   f   
THEODORE   m   
THEODOSIA   f   
THOMAS   m  family name 
TIMOTHY   m   
TOBIAS   m   
TRISTAN   m   
URIAS   m   
URIEL   m   
URSULA   f   
VALENTIN   m   
VERA (1)   f   
VERONICA   f   
VÉRONIQUE   f   
VICTOR   m   
VICTORIA   f   
VIGGO   m   
VINCENT   m   
VIOLETTA   f   
VIVIANA   f   
VLADIMIR   m   
VYTAUTAS   m   
WENCESLAS   m   
WILHELMINA   f   
WILLIAM   m   
WOJCIECH   m   
WOLFGANG   m   
XANTHIPPE   f   
XAVIER   m   
XENIA   f   
XERXES   m   
XOCHITL   f   
YURI (1)   m   
YURI (2)   f   
YVAIN   m   
YVES   m   
YVONNE   f   
ZACHARIAS   m   
ZAHRA   f   
ZAIN   m   
ZERACHIEL   m   
ZHIVKA   f   
ZIYA   m   
ZOE   f   
ZORA   f   
ZORICA   f   
ZULEIKA   f