YMPvt's Personal Name Lists


Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 412 names on YMPvt's personal name list "Just like them".
Name M/F Rating
ABEL  m
ABNER  m
ABRAM (1)  m
ACACIA  f
ADARA  f
ADDIE  f
ADELAIDE  f
ADERYN  f
ADNAN  m
ADRIENNE  f
ADVA  f
AELIANA  f
AFRA (1)  f
AGAPE  f
AGLAIA  f
AGNES  f
AILBHE  f & m
AILSA  f
AIMÉE  f
ÁINE  f
ALAIA  f
ALANIS  f
ALANNA  f
ALANNAH  f
ALARIC  m
ALBAN  m
ALBERIC  m
ALBERTA  f
ALCYONE  f
ALEC  m
ALENA  f
ALESSA  f
ALEXA  f
ALGAR  m
ALICE  f
ALISTER  m
ALLEGRA  f
ALMA  f
ALODIA  f
ALONDRA  f
ALOYSIUS  m
ALTHEA  f
ALVAR  m
ALYS  f
AMAL (1)  f & m
AMANDA  f
AMARANTHA  f
AMARYLLIS  f
AMBER  f
AMBROSE  m
AMELIE  f
AMINA  f
AMOS  m
ANARA  f
ANASTAS  m
ANDERS  m
ANGELINA  f
ANGERONA  f
ANGHARAD  f
ANNORA  f
ANSEL  m
ANSELM  m
ANTHEA  f
ANTJE  f
ANTONETTE  f
ANTONIA  f
ANTONIN  m
ANTONINA  f
ANTONY  m
ANWEN  f
APRIL  f
ARAM (1)  m
ARAS  m
ARDEN  m & f
ARTEM  m
ARTEMIS  f
ASMA  f
ASRA  f
ASTRA  f
ASTRAEA  f
ATHANASIA  f
ATLAS  m
AUDRA (1)  f
AUDREY  f
AUGUST  m
AUGUSTIN  m
AUGUSTINE (1)  m
AULUS  m
AURELIA  f
AUTUMN  f
AVA (1)  f
AVALON  f
AVELINE  f
AVILA  f
AVIVA  f
AZALEA  f
AZRAEL  m
AZRIEL  m
AZURE  f
BAER  m
BAILA  f
BAILEY  m & f
BALTHASAR  m
BARTOLOMEJ  m
BAYARD  m
BEATA  f
BEATRIX  f
BECKETT  m
BEDE  m
BENAIAH  m
BENEDICT  m
BENEDICTA  f
BERENICE  f
BERNADETTE  f
BERND  m
BERNT  m
BERTRAND  m
BETHAN  f
BETHANY  f
BEVIN  f
BIANCA  f
BLAIR  m & f
BLAISE  m
BLANCA  f
BLANCHE  f
BLYTHE  f & m
BONNIE  f
BOOKER  m
BRAITH  m
BRAM  m
BRAND  m
BRANDR  m
BRENNA  f
BRIDGET  f
BRIDIE  f
BRISEIS  f
BRITTA  f
BRYONY  f
CADFAEL  m
CADFAN  m
CADOC  m
CADWGAN  m
CAEDMON  m
CAIUS  m
CALANTHE  f
CALLIE  f
CALLIOPE  f
CAMBRIA  f
CAMDEN  m
CAMILLE  f & m
CAMRYN  f
CARMEN  f
CAROL (1)  f & m
CAROLINE  f
CARRIE  f
CARYS  f
CASEY  m & f
CASIMIR  m
CASPIAN  m
CATHERINE  f
CEDRIC  m
CELESTE  f & m
CELIA  f
CENRIC  m
CERIDWEN  f
CHARIS  f
CHARLIE  m & f
CHRISTIE (1)  f
CIEL  f
CLAIRE  f
CLARA  f
CLARE  f
CLAUDIA  f
COLEMAN  m
COLETTE  f
COLM  m
COLUMBINE  f
CONALL  m
CONAN  m
CONN  m
CONRÍ  m
CONSTANCE  f
CONWAY  m
CORA  f
CORD  m
CORIANDER  f
CORINNA  f
CORMAC  m
COSETTE  f
CRAIG  m
CRESCENTIA  f
CYBELE  f
CYPRIAN  m
CYRIL  m
CYRUS  m
DACIANA  f
DAISY  f
DAMARIS  f
DANI (1)  f
DANIELLE  f
DAPHNE  f
DARCY  f & m
DATHAN  m
DAVETH  m
DEBORAH  f
DECLAN  m
DEFORREST  m
DENISE  f
DESIREE  f
DIANTHA  f
DIARMAID  m
DMITRI  m
DOLORES  f
DOMENICA  f
DOMINGO  m
DOMINIC  m
DONOVAN  m
DULCIE  f
EAMON  m
EBBA (2)  f
EBENEZER  m
EDIE  f
EDITH  f
EDMUND  m
EGLANTINE  f
EILIDH  f
EIR  f
EIRA (1)  f
EIRA (2)  f
EITHNE  f
ELAM  m
ELANOR  f
ELEANORA  f
ELENA  f
ELEONORA  f
ELEUTHERIUS  m
ELIANA (2)  f
ÉLIANE  f
ELINOR  f
ELISABETH  f
ELISSA (1)  f
ELIZA  f
ELKANAH  m
ELNATHAN  m
ÉLODIE  f
ELSPET  f
ELSPETH  f
ELUNED  f
EMEL  f
EMER  f
EMIL  m
EMMANUEL  m
EMMANUELLE  f
EMMERICH  m
EMRYS  m
ENDZELA  f
ENID  f
ENOCH  m
EOFORHILD  f
EPHRAIM  m
EPHRATH  f
EPIPHANY  f
ERASMUS  m
ERNEST  m
ERNST  m
ERROL  m
ESMÉ  m & f
ESTHER  f
ETTA  f
EUDOCIA  f
EUDOXIA  f
EULALIA  f
EULALIE  f
EUPHROSYNE  f
EUTHALIA  f
EVADNE  f
EVANDER (1)  m
EVELYN  f & m
EVERARD  m
EVERILD  f
FAITH  f
FARAMUND  m
FARRAN  m
FAWN  f
FELICITY  f
FELIX  m
FERGUS  m
FERN  f
FFION  f
FIDELA  f
FIDELMA  f
FINNIAN  m
FINOLA  f
FIONA  f
FLANNERY  f & m
FLEUR  f
FORREST  m
FRANCES  f
GABRIEL  m
GAENOR  f
GAIA  f
GARETH  m
GARLAND  m
GARRETT  m
GARRICK  m
GARY  m
GAVIN  m
GAYLE  f & m
GAYNOR  f
GEMMA  f
GEORG  m
GEORGIANA  f
GEORGIE  f & m
GEORGINA  f
GERARD  m
GIACINTA  f
GIANNINA  f
GLADYS  f
GLENDOWER  m
GLENN  m
GLENNA  f
GLENYS  f
GLORIA  f
GORDON  m
GRACE  f
GRACIE  f
GRAEME  m
GRÁINNE  f
GREGOR  m
GRETCHEN  f
GRETEL  f
GWYNETH  f
HADASSAH  f
HADRIAN  m
HAIDEE  f
HALEY  f
HATTIE  f
HEATHER  f
HENDRIK  m
HENRICUS  m
HENRY  m
HEREWARD  m
HESTER  f
HESTIA  f
HIERONYMUS  m
HILDRED  f & m
HONOR  f
HONORINE  f
HONOUR  f
HOPE  f
HUGH  m
IGNATIUS  m
IMOGEN  f
IMRE  m
INDIA  f
INDIANA  f & m
INDIGO  f & m
INDIRA  f
INES  f
INGER  f
INGRID  f
IO  f
IOLANTHE  f
IONE  f
IRIS  f
ISAAC  m
ISAIAS  m
ISAURA  f
ISOLDA  f
ISRAEL  m
IVY  f
JACOB  m
JAMESON  m
JAMIE  m & f
JANE  f
JAROSLAV  m
JAVAN  m
JENNIFER  f
JENNY  f
JEREMIAH  m
JEREMIEL  m
JERICHO  m
JESSAMINE  f
JESSE  m
JOAN (1)  f
JOANNA  f
JOB  m
JOCASTA  f
JOEL  m
JOELLE  f
JOHANNA  f
JONQUIL  f
JORAM  m
JORDAN  m & f
JOSEPH  m
JOSEPHA  f
JOSES  m
JOSETTE  f
JOSIANE  f
JOSIAS  m
JOSIE  f
JOY  f
JOYCE  f & m
JUDE  m
JUDITH  f
JUDY  f
JULES (2)  f & m
JULIAN  m
JULIE  f
JULIENNE  f
JULIET  f
JUSTINE  f