Sofia's Personal Name Lists


Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 198 names on Sofia's personal name list "Main".
Name M/F Comment Rating
ADAM   m   
ADELAIDE   f   
ADRIAN   m   
AILSA   f   
ALASDAIR   m   
ALEXIS   m & f   
AMADEUS   m   
ANASTASIOS   m   
ANDREA (1)   m   
ANEIRIN   m   
ANEURIN   m   
ANGEL   m  middle name 
ANIKA (1)   f   
ANNA   f   
ANNABETH   f   
ANNALENA   f   
ANOUK   f   
ANTIGONE   f   
ARIEL   m   
ATENA   f   
ATHENA   f   
AUDREY   f   
AUGUST   m   
AURORA   f   
AUSTIN   m   
AZRA   f   
BARBARA   f   
BASTIAN   m   
BEATRICE   f   
BELÉN   f   
BELMA   f   
BETHANY   f   
BOJAN   m   
BOLTO   m   
BRAM   m   
BRODY   m   
BYRON   m   
CALLUM   m   
CASSANDER   m   
CASSANDRA   f   
CHARLOTTE   f   
CONNOR   m   
DALIA (1)   f   
DAVID   m   
DECLAN   m   
DELANEY   m   
DENALI   f & m   
DMITAR   m   
DOMINIK   m   
DOSIA   f  nickname 
ELERI   f   
ELIAS   m   
ELIJAH   m   
ELIOENAI   m   
ELISABETH   f   
EMANUEL   m   
EMILIA   f   
EVA   f  pr. EH-vah 
FABIAN   m   
FÁTIMA   f   
FINLAY   m   
FLORA   f   
FLORENCE   f & m   
GABRIEL   m   
GABRIELA   f   
GAVIN   m   
GEORGIA   f   
GRACE   f   
GRANYA   f   
HAWK   m   
HERMIONE   f   
IAGAN   m   
IAGO   m   
IAN   m   
IANTO   m   
IDRIS (2)   m   
IGNATIUS   m   
IKER   m   
IMMANUEL   m   
IMRE   m   
IÑAKI   m   
IRA (2)   f   
ISADORA   f   
ISAURA   f   
ISLA   f   
ITAI   m   
IVAN   m   
IZIDOR   m   
JAMES   m   
JASON   m   
JETHRO   m   
JOÃO   m   
JONAS (2)   m   
JOSEPHINE   f   
JOSIE   f   
JOY   f   
JUDE   m   
JULIKA   f   
JUSTIN   m   
KARLA   f   
KARMELA   f   
KINCSŐ   f   
KINNERET   f   
KLARA   f   
KOLYA   m   
KONSTANTIN   m   
KORBINIAN   m   
KOSTA   m   
LACHLAN   m   
LANA   f   
LARA (1)   f   
LARISA   f   
LÁSZLÓ   m   
LEA   f   
LEANDRO   m   
LEONIDA   f   
LEONIDAS   m   
LIAM   m   
LIRON   m & f   
LORNA   f   
LOVEDAY   f & m   
LUCIA   f   
LUKA   m   
LYSANDER   m   
LYSANDRA   f   
MAGALI   f   
MAGDALENA   f   
MAKARIOS   m   
MALACHI   m   
MARTA   f   
MATILDA   f   
MATTHEW   m   
MAXIMILIAN   m   
MAXIMILLIAN   m   
NANUQ   m   
NAUSIKAJA   f   
NAZLI   f   
NEPOMUK   m   
NERA   f   
NESSA (1)   f   
NINA (1)   f   
NOA (1)   f   
NOAH (1)   m   
NOAM   m & f   
NOOR (1)   f & m   
NYX   f   
OCTAVIAN   m   
OWEN (1)   m   
PACEY   m   
PÁDRAIGÍN   f   
PAVEL   m   
PENELOPE   f   
PERUN   m   
PETAL   f   
POPPY   f   
PORFIRIO   m   
PRAIRIE   f   
PRIMROSE   f   
RAFAEL   m   
REMIEL   m   
RHYS   m   
ROKO   m   
RÓNÁN   m   
ROWAN   m & f   
SABRINA   f   
SANJA   f   
SAVANNAH   f   
SEBASTIAN   m   
SÉBASTIENNE   f   
ŞEHRAZAD   f   
ŞEHRAZAT   f   
SELA   f   
SELMA   f   
SHADRACH   m   
SIMEON   m   
SIMON   m   
SOFIA   f   
SOPHIE   f   
SORAYA   f   
SØREN   m   
SVEN   m   
TARKA   m & f   
TEMPERANCE   f   
TERESA   f   
TESNI   f   
THEODOSIA   f   
TORARIN   m   
ÙNA   f   
VALENTINA   f   
VICTORIA   f   
VINCENTE   m   
VIOLA   f   
WILLIAM   m   
WOLFGANG   m   
WREN   f   
YNYR   m   
ZINOVIY   m   
ZOYA   f