brilliantblue's Personal Name List

Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 154 names on brilliantblue's personal name list.
Name M/F Rating
AARON   m
ADA   f
ADAM   m
ADRIAN   m
ADRIANA   f
AGNES   f
ALEXANDRA   f
ALICE   f
ALIÉNOR   f
ANASTASIA   f
ANNABEL   f
ANNELIES   f
ANNELIESE   f
ARTHUR   m
ASA   m
AUDREY   f
BIANCA   f
BRAM   m
CALVIN   m
CANDACE   f
CASSANDRA   f
CATHERINE   f
CECILIA   f
CHARLOTTE   f
CLAIRE   f
CLARA   f
CLAUDIA   f
CLEMENTINE   f
CONOR   m
CORA   f
CORDELIA   f
CORNELIA   f
CRESSIDA   f
DESDEMONA   f
DONOVAN   m
DOROTHEA   f
DUNCAN   m
EDMUND   m
ELAM   m
ELIAS   m
ELISHA   m
ELIZABETH   f
ÉLODIE   f
EMILIA   f
ESMÉE   f
EVE   f
FABIAN   m
FELIX   m
FLAVIE   f
FRANCESCA   f
FREDERICK   m
GAVIN   m
GENEVIEVE   f
GEORGIA   f
GIDEON   m
HARRIET   f
HARRY   m
HAVILAH   f & m
HAZEL   f
HELENA   f
HENRY   m
HERMIONE   f
HORATIO   m
HUGH   m
IMOGEN   f
IRA (1)   m
ISAAC   m
ISABEL   f
JANE   f
JEMIMA   f
JENNIE   f
JEREMIAH   m
JESSE   m
JOEL   m
JOHN   m
JOSEPHINE   f
JUDAH   m
JUDITH   f
JULIA   f
JULIUS   m
KATARINA   f
KATHARINA   f
KETURAH   f
KEZIAH   f
LAETITIA   f
LAVINIA   f
LEVI   m
LÍADAN   f
LILLIAN   f
LOLA   f
LOUISA   f
LUCILLE   f
LUCY   f
LYSANDER   m
MARCUS   m
MARGARET   f
MATILDA   f
MAUREEN   f
MAVOURNEEN   f
MAXINE   f
MEREDITH   m & f
MICAH   m
MILES   m
MINERVA   f
MIRANDA   f
MIREILLE   f
MIRIAM   f
NATASHA   f
NATHAN   m
NATHANIEL   m
NERISSA   f
NOA (1)   f
NONA (1)   f
NORA   f
OCTAVIA   f
ODHRÁN   m
OLIVIA   f
OONA   f
OPHELIA   f
OPHÉLIE   f
ÓRLAITH   f
ORLANDO   m
ORSINO   m
PERDITA   f
PORTIA   f
QUINN   m & f
RÓISÍN   f
RÓNÁN   m
RONEN   m
ROSALIND   f
SALOME   f
SAMUEL   m
SARAH   f
SAWYER   m
SHOSHANNAH   f
SILVIA   f
SIOBHÁN   f
SIOFRA   f
SOLOMON   m
STELLA   f
SUSANNAH   f
TABITHA   f
THEODORE   m
THOMAS   m
TIERNAN   m
VALENTINA   f
VIOLETTA   f
VIRGINIA   f
VIVIAN   m & f
WINIFRED   f
YAEL   f
ZIMRI   m
ZIPPORAH   f
ZORA   f