Lillian Abigail's Personal Name Lists

Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 340 names on Lillian Abigail's personal name list.
Name M/F Comment Rating
ABIGAIL   f   
ADELAIDE   f   
ADELINE   f   
AELLA   f   
ALANNA   f   
ALASDAIR   m   
ALEXANDER   m  'Lex' 
ALEXANDRIA   f   
ALLEGRA   f   
ALTHEA   f   
ALYSSA   f   
AMALIA   f   
ANDREW   m  'Andy' 
ANISE   f   
ANNIKA   f   
ANTHONY   m   
ANTONIA   f   
ARIANNA   f   
ARIELLA   f   
ARTEMIS   f   
ARTHUR   m   
ASHER   m   
ASHTON   m   
ASTRA   f   
ASTRID   f   
AUDREY   f   
AURELIA   f   
AURORA   f   
AUSTEN   m   
AVALON   f   
AVERY   f   
BALTHAZAR   m   
BEATRIX   f   
BENJAMIN   m  'Ben' 
BERTRAM   m   
BIANCA   f   
BLAINE   m   
BLAIR   m   
BLAKE   m & f   
BRADLEY   m  'Brad' 
BRANDON   m   
BRIONY   f   
CALEB   m   
CALLA   f   
CALLIOPE   f   
CALLUM   m   
CANDACE   f   
CARSON   m   
CASSANDRA   f   
CELESTE   f   
CHARLES   m   
CHARLOTTE   f   
CHELSEA   f   
CHLOE   f   
CHRISTIAN   m   
CHRISTOPHER   m  'Chris' 
CLARA   f   
CLARISSA   f   
CLAUDIA   f   
COLBY   m   
COLIN (2)   m   
CONNOR   m   
CORALIE   f   
CORINNA   f   
CYNTHIA   f   
DALIA (2)   f   
DALTON   m   
DAMIAN   m   
DANIEL   m   
DAPHNE   f   
DASHIELL   m   
DAVID   m   
DELPHINA   f   
DEREK   m   
DESMOND   m  'Des' 
DEXTER   m   
DIANA   f   
DMITRI   m   
DOMINIC   m  'Nick' 
DRACO   m   
DYLAN   m & f   
EDEN   f & m   
EDMUND   m   
EIRENE   f   
ELANOR   f   
ELEANOR   f   
ELIANA (1)   f   
ELIAS   m  'Eli' 
ELIJAH   m  'Eli' 
ELISABETH   f   
ELLIOTT   m & f  'Ella' 
ELOISE   f   
EMMELINE   f   
ERIK   m   
EVANDER (1)   m  'Evan' 
EVELYN   f   
FABIAN   m   
FAE   f   
FELICITY   f   
FELIX   m   
FINLEY   m & f   
FLYNN   f   
FREDERICK   m  'Freddie' 
GABRIEL   m   
GEMMA   f   
GENEVA   f   
GEOFFREY   m  'Geoff' 
GEORGIANA   f   
GIDEON   m   
GILLIAN   f   
GRAYSON   m   
GREGORY   m   
GUINEVERE   f   
GWENDOLYN   f   
HADRIAN   m   
HANNAH   f   
HARLEY   f   
HARPER   f   
HARRISON   m   
HAYLEY   f   
HELENA   f   
HELENE   f   
HENRY   m   
HERBERT   m   
HERO (1)   f   
HUBERT   m   
HUNTER   f   
IAN   m   
ILANA   f   
IMOGEN   f   
INGRID   f   
IRELAND   f   
ISAAC   m   
ISAIAH   m   
ISIDORA   f   
JACINDA   f   
JACQUELINE   f   
JAMES   m   
JAMESINA   f   
JANA (2)   f   
JANAE   f   
JASON   m   
JAYNE   f   
JEANNETTE   f   
JENNIFER   f   
JESSA   f   
JESSAMINE   f   
JESSE   m   
JESSICA   f   
JOCELYN   f  'Joss' 
JONATHAN   m  'Jon' 
JOSEPH   m   
JOSHUA   m  'Josh' 
JUDITH   f   
JULIAN   m   
JULIUS   m   
KAIA   f   
KALINA   f   
KARINA   f   
KARISSA   f   
KASIMIRA   f   
KATHERINE   f   
KATINA   f   
KATRINA   f   
KAYLEE   f   
KIANA (1)   f   
KIERAN   m   
KIRA (2)   f   
KLAUS   m   
KRISTIN   f   
KYLA   f   
LANDON   m   
LARISA   f   
LAUREL   f   
LAYLA   f   
LEANDER   m   
LEANDRA   f   
LEIF   m   
LEONARD   m   
LEOPOLD   m   
LIANA   f   
LILITH   f   
LILLIAN   f   
LOGAN   f   
LORELEI   f   
LUCIAN   m   
LUCILLA   f   
LUCINDA   f   
LUCIUS   m   
LUNA   f   
LYDIA   f   
LYSANDER   m   
LYSANDRA   f   
MADELEINE   f   
MALACHI   m   
MALCOLM   m   
MALINA (1)   f   
MARCUS   m   
MAREN   f   
MARINA   f   
MARIS   f   
MARISA   f   
MATTHEW   m  'Matt' 
MATTHIAS   m   
MAXIMILIAN   m  'Max' 
MAXIMUS   m  'Max' 
MAXWELL   m  'Max' 
MEDEA   f   
MEGAN   f   
MELAINA   f   
MELANIE   f   
MELIA   f   
MICAH   f   
MICHAEL   m  'Mike' 
MILES   m   
MILO   m   
MIRA (2)   f   
MIRIAM   f  'Miri' 
MOIRA   f   
MORGANA   f   
MORRIGAN   f   
MYRA   f   
NADIRA   f   
NAILA   f   
NAOMI (1)   f   
NATHALIE   f   
NATHANAEL   m  'Nate' 
NEREA   f   
NERISSA   f   
NESSA (3)   f   
NIAMH   f   
NICHOLAS   m  'Nick' or 'Nico' 
NICHOLE   f   
NIKE   f   
NOAH (2)   f   
NOEMI   f   
NOLAN   m   
NYSSA   f   
NYX   f   
OCTAVIA   f   
ODETTE   f   
ODILIA   f   
OLIVER   m   
OLIVIA   f   
OLYMPIA   f   
OPALINE   f   
OPHELIA   f   
ORSON   m   
PANDORA   f   
PAUL   m   
PENELOPE   f   
PEONY   f   
PERCIVAL   m  'Percy' 
PERSEPHONE   f  'Sephie' 
PETER   m   
PETRA   f   
PHILIP   m   
PHILIPPA   f  'Pippa' 
PHINEHAS   m   
PHOEBE   f   
QUENTIN   m  'Quinn' 
QUINCY   m  'Quinn' 
RAPHAEL   m   
REAGAN   f   
REBEKAH   f   
REID   m   
ROBERTA   f   
ROCHELLE   f   
ROGER   m   
ROLAND   m   
ROSA (2)   f   
ROSE   f   
ROWENA   f   
ROXANE   f   
RYAN   m & f   
SABINE   f   
SAGA   f   
SAMUEL   m   
SAPPHIRA   f   
SARAH   f   
SARAI   f   
SAWYER   m & f   
SCARLETT   f   
SCHUYLER   m   
SEBASTIAN   m   
SELENE   f   
SERAPHINA   f   
SEREN   f   
SERENITY   f   
SHAINA   f   
SHAWNA   f   
SIDONIA   f   
SIGRID   f   
SIMEON   m   
SLOANE   f   
SOFIA   f   
STEFAN   m   
STEPHEN   m   
SUSANNA   f   
SYLVIA   f   
TABITHA   f   
TAMARA   f   
TANIS   f   
TANNER   m   
TANSY   f   
TARA (2)   f   
TARINA   f   
TATIANA   f   
TEAGAN   f   
TERENCE   m  'Terry' 
TESNI   f  'Tess' 
TESSA   f   
THADDEUS   m  'Tad' 
THALIA   f   
THEODORA   f   
THEODORE   m  'Theo' 
THEODOSIA   f   
THOMAS   m   
TIMON   m   
TIMOTHY   m   
TITANIA   f   
TOBIAS   m  'Toby' 
TODD   m   
TRAVIS   m   
TREVOR   m   
TRISTAN   m   
URSULA   f   
VERONICA   f   
VICTOR   m   
VIOLET   f   
VIVIAN   f   
WALTER   m   
WILHELMINA   f  'Minnie' or 'Mina' 
WILLIAM   m  'Liam' 
WINIFRED   f  'Winnie' 
XAVIER   m   
ZACHARIAH   m  'Zach' 
ZACHARY   m   
ZANE   m   
ZOË   f