Namesakes

Saints: 1 saint
Saint Rabanus Maurus   784-856