Namesakes

Notable Athletes: 1 golf, 1 soccer
(golf) Zakiya Randall   1991-  
(soccer) Zakiya Bywaters   1991-  
Notable Musicians: 1 singer
Zakiya Cox   1977-