View Message

Subject: Shanita 'n' Shantai 'n' Shantia 'n' Tanisha 'n' Ashanti 'n' Natisha 'n' Shaitan 'n' Thanasi: Presenting anagrams of African-American names (S)
Author: PriaposLovs   (guest)
Date: February 19, 2001 at 6:07:42 AM
Santanne - Santenna
Santena - Tannesa
Santia - Tanisa
Santina - Tannisa
Santy - Tansy
Saquina - Aquinas
Sayon - Sonya
Searria - Seiarra - Siearra
Seira - Aries - Aesir
Setera - Teresa
Shakeita – Takishea – Takeshia - Shaketia
Shaketia – Takishea – Takeshia – Takeisha - Shakeita
Shakeyna - Shaneyka
Shakita - Takisha – Takashi - Katisha
ShaKya - Yaksha
Shakyna - Sankhya
Shalice - Shelica
Shalise - Shelisa
Shalona - Lashona
Shalonde - Shondale
Shamon - Nashom
Shandie - Denisha
Shandra - Shandar
Shandria - Hadrians
Shandrie - Sheridan
Shaneeta – Tasheena – Taneshea - Taneesha
Shaneikah - Kahneisha
Shaneisha - Shaneshia
Shaneka - Nakesha - Kanesha
Shanequa - Quanesha
Shaneta – Tashena – Shantae – Shantea - Tanesha
Shaneyka - Shakeyna
Shanica - Sanchia
Shanice – Shenica - Chanise
Shanikwa - Shawnika
Shanise - Hessian
Shanita – Shantai – Shantia - Tanisha - Ashanti - Natisha - Shaitan - Thanasi
Shanitha – Tashinah – Tahnisha - Tanishah
Shanitra – Shantair - Shantira
Shantay - Tyshana
Shantaye - Shanteya
Shante - Atshen - Athens
Shantee - Tenehsa - Tenesha
Shantera - Tranesha
Shanteria - Traneshia – Traneisha - Shantirea
Shantewa – Shawntae – Tawnesha – Shawntea - Shawante
Shanti - Tanish - Tishan
Shantie - Shenita – Tenisha - Tinesha
Shantina - Tannisha - Tishanna
Shantira - Shanitra - Shantair
Shantoya - Shontaya
Shara - Rasha – Sahar - Sarah
Sharese - Sheresa
Sharette - Sheretta
Sharisse - Sherissa
Sharita - Tashira
Sharla - Ashlar
Shaunda - Dashaun
Shauntay - Tyshauna
Shauntia - Taunisha
Shawante – Tawnesha – Shawntae – Shantewa - Shawntea
Shawnaka - Wakashan
Shawnika - Shanikwa
Shawnita - Shawntia - Tishawna
Shawnta - Tashawn
Shawntay - Tyshawna - Tayshawn
Shawnti - Tishawn
Shekeia - Keishae
Shekia - Keisha
Shekita - Takeshi – Tikesha - Tekisha
Shelica - Shalice
Shelita - Telisha
Shemeka - Shameke
Shenae - Sheena
Shenina - Shianne
Shenita - Shantie – Tinesha - Tenisha
Shenna – Shanne – Nanshe - Shenna
Sherette - Sharese
Sherissa - Sharisse
Sherod - Rhodes
Shikia - Ashkii
Shikita - Tikisha
Shonda - Dashon
Shondale - Shalonde
Shondel - Sheldon
Shonta - Ashton
Shontae - Tonesha
Shontai - Tonisha
Shontara - Shantora - Roshanta
Shontaya - Shantoya
Shonteria - Hortensia
Shonti - Shinto
Shontia – Tonisha - Shontai
Shontina - Tonnisha
Shoreen - Roshene - Rosheen
Shunda - D’Shaun - Dushan
Shuntae - Shaunte
Shyrod - Hydros
Sianni - Nainsi
Siara – Raisa – Isara – Sarai
Siarah - Ashira - Sharia
Siearra - Searria
Siera – Aesir – Aries - Seira
Sierah - Sheria
Sintaria - Intisara
Spike - Pikes
Syreeta - Tyrease

To be continued....

 Post a Response

Messages in this thread: