View Message

Subject: Re: Translating names into greek
Author: John   (Authenticated as Apollo3002)
Date: January 3, 2004 at 2:59:38 PM
Reply to: Re: Translating names into greek by Pavlos
gia sou,

Prospatho na vro ei giorti gia to onoma Vanessa, exis idea?

Xarika,

 Post a Response

Messages in this thread: