Names related to Otieno

OTIENO   m
Luo
ATIENO   f
Luo