View Namesake: Gao Xingjian


 History
Gao Xingjian
GIVEN NAME(S): Xingjian
SURNAME(S): Gao
GENDER: Male
BIRTH DATE: 1940 January 4
BIRTH PLACE: China
DESCRIPTION: Recipient of the Nobel Prize in Literature in 2000.
CATEGORIES
Nobel Prize Winners
TYPE: literature
YEAR: 2000