Namesakes for Carina

Namesakes for CARINA:
  Saints: 1 saint
      Saint Carina   ?-360