Namesakes for Eideard

Namesakes for EIDEARD:
  Irish High Kings: 1 king
      King Eideard Bruis   1316-1318  

  Scottish Kings and Queens: 1 king
      King Edward Balliol (a.k.a. Eideard)   1332-1336