Namesakes for Finbar

Namesakes for FINBAR:
  Saints: 1 saint
      Saint Finbar   ?-633