Namesakes for Greta

Namesakes for GRETA:
  Hurricanes and Tropical Storms: 2 hurricanes, 2 storms
      Hurricane Greta   1956  
      Storm Greta   1966  
      Storm Greta   1970  
      Hurricane Greta   1978  

  Notable Actors and Actresses: 2 actresses
      Greta Garbo   1905-1990  
      Greta Scacchi   1960-