Namesakes for Kai

Namesakes for KAI:
  Nobel Prize Winners: 1 physics
      (physics) Kai Siegbahn   1981